Ховд аймгийн Цэцэг сумын ЗДТГ-н 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

Ховд аймгийн Цэцэг сумын ЗДТГ-н 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 
Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Санхүүжилтийн эх үүсвэр Төсөв Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа
Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Òºâ çàìûí ¿ëäýãäýë Орон нутгийн хөрөнгө 88,000,000.00 Шууд худалдан авалт   5/1/2015 12/1/2015
2 Æèøèã õîðîîëîë àãààðûí øóãàì òàòàõ Орон нутгийн хөрөнгө 3,000,000.00 Шууд худалдан авалт     12/1/2015
3 Öàìõàã ¿ëäýãäýë Орон нутгийн хөрөнгө 1,100,000.00 Шууд худалдан авалт     12/1/2015
4 4.8 êì çàìûí çóðàã ¿ëäýãäýë Орон нутгийн хөрөнгө 18,900,000.00 Шууд худалдан авалт     12/1/2015
5 Æèøèã õîðîîëîë ¿ëäýãäýë Орон нутгийн хөрөнгө 20,000,000.00 Шууд худалдан авалт     12/1/2015
6 Õàæèíãà Орон нутгийн хөрөнгө 2,600,000.00 Шууд худалдан авалт   5/1/2015 12/1/2015
7 Ýìíýëýã òîíîã òºõººðºìæ Орон нутгийн хөрөнгө 2,000,000.00 Шууд худалдан авалт   5/1/2015 12/1/2015
8 Áàÿð íààäàì Орон нутгийн хөрөнгө 5,000,000.00 Шууд худалдан авалт   7/1015 12/1/2015
      140,600,000.00