Сумын 2014 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

 

Ховд аймгийн Цэцэг сумын ЗДТГ-н 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

   

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

Төсөв

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

Хүчинтэй хугацаа

Урилга илгээгдсэн эсэх

Үр дүн оруулсан эсэх

Үр дүн илгээгдсэн эсэх

 

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо

 

1

2

3

4

5

6

7

8

13

14

15

16

 

1

Сумын төвийн тохижилт

Орон нутгийн хөрөнгө

30,000,000.00

Шууд худалдан авалт

 

4/15/2014

9/8/2014

 

 

 

 

 

2

Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл

Орон нутгийн хөрөнгө

800,000.00

Шууд худалдан авалт

 

4/14/2014

9/8/2014

 

 

 

 

 

3

Уяачдын холбоо

Орон нутгийн хөрөнгө

5,000,000.00

Шууд худалдан авалт

 

4/14/2014

9/8/2014

 

 

 

 

 

4

Цаг уурын өртөөний байрны тохижилт

Орон нутгийн хөрөнгө

4,000,000.00

Шууд худалдан авалт

 

4/14/2014

9/8/2014

 

 

 

 

 

5

МУНБЦГ-ын байрны гадна тохижилт

Орон нутгийн хөрөнгө

1,000,000.00

Шууд худалдан авалт

 

4/14/2014

9/8/2014

 

 

 

 

 

6

Цэцэг цэцэрлэгийн гадна тохижилт

Орон нутгийн хөрөнгө

7,000,000.00

Шууд худалдан авалт

 

4/14/2014

9/8/2014

 

 

 

 

 

7

Хөшөөтийн цэцэрлэгийн гадна тохижилт

Орон нутгийн хөрөнгө

3,000,000.00

Шууд худалдан авалт

 

4/14/2014

9/8/2014

 

 

 

 

 

8

Соёлын төвийн гадна тохижилт

Орон нутгийн хөрөнгө

5,000,000.00

Шууд худалдан авалт

 

4/14/2014

9/8/2014

 

 

 

 

 

9

эмнэлэгийн гадна тохижилт

Орон нутгийн хөрөнгө

5,000,000.00

Шууд худалдан авалт

 

4/14/2014

9/8/2014

 

 

 

 

 

10

Сургуулийн гадна тохижилт

Орон нутгийн хөрөнгө

10,000,000.00

Шууд худалдан авалт

 

4/14/2014

9/8/2014

 

 

 

 

 

11

Засаг даргын тамгын газрын гадна тохижилт

Орон нутгийн хөрөнгө

5,000,000.00

Шууд худалдан авалт

 

4/14/2014

9/8/2014

 

 

 

 

 

12

Баяр наадам

Орон нутгийн хөрөнгө

5,000,000.00

Шууд худалдан авалт

 

4/14/2014

9/8/2014

 

 

 

 

 

13

Төв гудамд зам тавих

Орон нутгийн хөрөнгө

80,000,000.00

Харьцуулалтын арга

5/20/2014

5/28/2014

9/8/2014

7/15/2014

  Тийм

 

 

 

14

Ард-Аюушийн талбайн засвар

Орон нутгийн хөрөнгө

5,000,000.00

Шууд худалдан авалт

 

4/14/2014

6/16/2014

 

 

 

 

 

15

Шилмэл сүрэг

Орон нутгийн хөрөнгө

15,000,000.00

Шууд худалдан авалт

 

4/14/2014

6/16/2014

 

 

 

 

 

16

Уран нугаралт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Орон нутгийн хөрөнгө

30,000,000.00

Шууд худалдан авалт

 

4/14/2014

6/16/2014

 

 

 

 

 

17

Жишиг хороолол байгуулах

Орон нутгийн хөрөнгө

40,000,000.00

Харьцуулалтын арга

3/28/2014

4/10/2014

9/8/2014

5/22/2014

  Тийм

 

 

 

18

Явган хүний зам, гэрэлтүүлэг хийх

Орон нутгийн хөрөнгө

30,000,000.00

Харьцуулалтын арга

5/20/2014

5/28/2014

9/8/2014

7/15/2014

 Тийм

 

 

 

 

 

280,800,000.00

 

Бараа

 

1

Бялдаржуулах төвд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

Орон нутгийн хөрөнгө

20,000,000.00

Харьцуулалтын арга

3/28/2014

4/10/2014

9/8/2014

6/12/2014

 Тийм

Тийм 

 

 

 

 

20,000,000.00

 

Үйлчилгээ /Зөвлөх/

 

1

Сумын төвийг 4.8 км авто замаар Хөшөөтийн замтай холбох зураг хийх

Орон нутгийн хөрөнгө

20,000,000.00

Харьцуулалтын арга

1/15/2014

2/17/2014

5/1/2014

3/31/2014

 

 

 

 

 

 

20,000,000.00

 

Нийт дүн

320800000