Гэр бүлийг дэмжих жилийн ажлын хүрээнд “Сайн үйлсийн дэмжих сарын аян зохион байгуулав

Гэр бүлийг дэмжих жилийн ажлын хүрээнд “Сайн үйлсийн дэмжих сарын аян зохион байгуулж 6 өрхийн 22 хүүхдэд “Гэгээлэг маргаашийн төлөө” ТББ –тай хамтран  хувцас хичээлийн хэрэгсэл олгов.
Мөн гэр  нь шатсан М.Нямсайхан, А.Тэрбиш , бүрэн хараагүй хүүхэд асарч  байгаа П.Цэцэгмаа нарын 3 өрхөд тус бүр гэр олгов