Үдэлт угталтын хаалга, дурсгалын хөшөө хийв

Сумын түүхт 90 жилийн ой болохтой холбогдуулан Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар С.Мялхаа, УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт нар  үдэлт угталтын хаалга, самбар, дурсгалын хөшөө хийж сум орныхоо бүтээн байгуулалтанд хувь нэмэрээ оруулав.