Нутгийн удирдлагын ордон

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар нутгийн удирдлагын ордоны гадна тохижилт хйиж  лед гэрэлтүүлэгтэй хаяг, зар мэдээллийн урсдаг самбартай болов.