Сумын хөшөө дурсгал

Хөшөө дурсгалын нэр: Ард-Аюуш

Байгуулагдсан он:1939 онд

Хөшөө, дурсгалын намтар: Ард Аюушийг төрсний 100 жилийн ойгоор төрөлх сургуулийг Сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор Ард-Аюушийн нэрэмжит болгож цээж баримал хөшөөг сургуулийн өмнө талбайд босгосон.

Хөшөө дурсгалын нэр: Баянгол багийн нутаг Хөшөөтийн амны Буган хөшөө, Баян-овоо багийн нутаг Халиуны хөтөлд Халиудай баатрын хөшөө байдаг.