Сумын брэнд /Уран нугаралт/

Сумын брэнд  /Уран нугаралт/

Цэцэг сумын бага насны хүүхдүүд уран нугаралтаар байнга хичээллэдэг. 2012 онд МУГЖ Д.Энхцэцэг суманд 14 хоног Улаанбаатар хотод 14 хоног нийт 30 хоног 1 багш 30 хүүхдийг мэргэжлийн дагуу сургаж бэлтгэсэн болно. Иймд уран нугаралтыг улам өргөжүүлэн хөгжүүлж байна.